GỬI HOA & QUÀ TỪ HẢI NGOẠI VỀ VIỆT NAM... ONLINE 24/7

Đặt hàng online hoặc gọi vào số: 714-657-3959 (USA) 403-280-8082 (CANADA)

Hà Vy Flower

Quà tặng trong dịp
Trang chủ » CÁC LOẠI BÁNH » Bánh Cưới (SAIGON ONLY)
 • Bánh cưới tầng Chantilly hiệu Brodard HV-GOL-BRD_C6-01 (ID: HV-GOL-BRD_C6-01) 

  Bánh cưới tầng Chantilly hiệu Brodard HV-GOL-BRD_C6-01:

  - Bánh gồm 9 cái cao 7cm, và các đường kính 40cm, 30cm, 25cm, 21cm, 17cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh cưới tầng Chantilly hiệu Brodard 8 tầng HV-GOL-BRD_C67-01 (ID: HV-GOL-BRD_C67-01) 

  Bánh cưới tầng Chantilly hiệu Brodard 8 tầng HV-GOL-BRD_C67-01:

  - Bánh gồm 8 cái cao 7cm, và các đường kính 40cm, 30cm, 27cm, 25cm, 17cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 1 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Kem Hỷ Lâm Môn 4 Tầng HV-GOL-HLM_D10 (ID: HV-GOL-HLM_D10) 

  Bánh Kem Hỷ Lâm Môn 4 Tầng HV-GOL-HLM_D10:

  - Bánh được làm từ sữa tươi gồm 4 cái cao: 8cm, đường kính: 35cm, 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 4 Tầng HV-GOL-HLM_D3 (ID: HV-GOL-HLM_D3) 

  Bánh Cưới 4 Tầng HV-GOL-HLM_D3:

  - Bánh được làm từ sữa tươi gồm 4 cái cao: 8cm, đường kính: 35cm, 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H5 (ID: HV-GOL-HLM_H5) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H5: Bánh được trang trí bằng sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 1 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu khác. Chân thành cám ơn. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H53 (ID: HV-GOL-HLM_H53) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H53:

  - Bánh được trang trí từ sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 1 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H56 (ID: HV-GOL-HLM_H56) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H56:

  - Bánh được trang trí bằng sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 1 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H9 (ID: HV-GOL-HLM_H9) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_H9:

  - Bánh được trang trí từ sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 2 tầng dính liền HV-GOL-HLM_L24 (ID: HV-GOL-HLM_L24) 

  Bánh Cưới 2 tầng dính liền HV-GOL-HLM_L24:

  - Bánh được trang trí từ sữa tươi gồm 2 cái cao: 8cm, đường kính: 40cm, 30cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác.

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_L30 (ID: HV-GOL-HLM_L30) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_L30:
  - Bánh được trang trí từ sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_L33 (ID: HV-GOL-HLM_L33) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_L33:

  - Bánh được trang trí bằng sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày. - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_L34 (ID: HV-GOL-HLM_L34) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_L34:

  - Bánh kem được trang trí bằng sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_N54 (ID: HV-GOL-HLM_N54) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_N54:

  - Bánh kem được làm từ sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_N55 (ID: HV-GOL-HLM_N55) 

  Bánh Cưới 3 Tầng HV-GOL-HLM_N55:
  - Bánh kem được trang trí bằng sữa tươi gồm 3 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác.. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 2 Tầng HV-GOL-HLM_Q7 (ID: HV-GOL-HLM_Q7) 

  Bánh Cưới 2 Tầng HV-GOL-HLM_Q7:

  - Bánh được làm từ kem, sữa tươi gồm 2 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 25cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày.
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác. (SAIGON ONLY)

 • Bánh Cưới 2 Tầng HV-GOL-HLM_Q9 (ID: HV-GOL-HLM_Q9) 

  Bánh Cưới 2 Tầng HV-GOL-HLM_Q9: Bánh được làm từ sữa tươi gồm 2 cái cao: 8cm, đường kính: 30cm, 20cm.
  - Để đảm bảo đơn đặt hàng được thực hiện chu đáo theo đúng yêu cầu, Quý khách vui lòng đặt bánh kem trước ngày giao hàng ít nhất 2 ngày
  - Giá trên chưa bao gồm hoa tươi và các phụ liệu trang trí kèm theo (như cô dâu, chú rể...) khác..(SAIGON ONLY)

 • Đăng nhập
 • Tên:
 • Mật khẩu:
 • Đăng nhập
 • .: Đăng ký thành viên .: Quên mật khẩu
  Hỗ trợ khách hàng
 • Call us: 713-253-4509
 • salesthanhhaflower.com
  Đăng ký nhận tin

  Đăng ký E-mail để nhận những thông tin về giá cả hay những chương trình khuyến mãi mới từ chúng tôi!

 • Đăng ký
 • Quảng cáo
  Số người truy cập: 36595607 | Đang xem: 170

  Bản Quyền © 2007-2019 thuộc về ThanhHaFlower.com  Close

  Phone:

 • USA: (713) 253-4509
 • CANADA: (403) 280-8082
 • Customer Service Online:

 • Liên hệ qua Yahoo Messenger
 • Trợ giúp
 • Lên đầu trang