GỬI HOA & QUÀ TỪ HẢI NGOẠI VỀ VIỆT NAM... ONLINE 24/7

Đặt hàng online hoặc gọi vào số: 714-657-3959 (USA) 403-280-8082 (CANADA)

Hà Vy Flower

Quà tặng trong dịp
Trang chủ » Đồ Điện
 • SONY VAIO VGN-CR120E (ID: SONYVAIOVGN-CR120E) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Core 2 Duo SANTA ROSA T7100 1.8 Ghz - 800 Mhz FSB - 2 Mb Cache L2, 160 Gb, 2048 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hình gương 14"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel Graphics, Camera, Windows Vista Home Premium

  Bo hành:           12 Tháng

 • SONY VAIO VGN-CR190E (ID: SONYVAIOVGN-CR190E) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Core 2 Duo SANTA ROSA T7100 1.8 Ghz - 800 Mhz FSB - 2 Mb Cache L2, 160 Gb, 2048 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hình gương 14"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel Graphics, Camera, Windows Vista Home Premium, MADE IN USA

  Bo hành:           12 Tháng

 • SONY VAIO VGN-NR160E (ID: SONYVAIOVGN-NR160E) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Core 2 Duo T5250 1.5 Ghz - 667 Mhz FSB - 2 Mb Cache L2, 160 Gb, 1024 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hình gương 15.4"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Windows Vista Home Premium, Màu bc

  Bo hành:           12 Tháng

 • SONY VAIO VGN-NR120E (ID: SONYVAIOVGN-NR120E) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Dual Core T2310 1.46 Ghz - 533 Mhz FSB - 1 Mb Cache L2, 160 Gb, 1024 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hình gương 15.4"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel Graphics Accelerator X3100, Windows Vista Home Premium, Màu xám

  Bo hành:           12 Tháng

 • TOSHIBA Satellite U305-S7488 (ID: TOSHIBASatellite 305-S7488) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Dual Core T2310 1.46 Ghz - 533 Mhz FSB - 1 Mb Cache L2, 160 Gb, 2048 Mb, DVDRW CDRW, Màn hình gương 13.3"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel Graphics Accelerator X3100, Windows Vista Home Premium, Màu xanh da tri đm

  Bo hành:           12 Tháng

 • TOSHIBA Tecra A9 - S9013X (ID: TOSHIBATecraA9-S9013X) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Core 2 Duo SANTA ROSA T7500 2.2 Ghz - 800 Mhz FSB - 4 Mb Cache L2, 120 Gb, 1024 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hình thường 15.4"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Nhn dng vân tay, Windows XP Professional

  Bo hành:           12 Tháng

 • TOSHIBA Satellite A205-S5804 (ID: TOSHIBASatelliteA205-S5804) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Dual Core T2330 1.6 Ghz - 533 Mhz FSB - 1 Mb Cache L2, 120 Gb, 1024 Mb, DVDRW CDRW, Màn hình gương 15.4"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Windows Vista Home Premium

  Bo hành:           12 Tháng

 • COMPAQ 6510B (ID: COMPAQ6510B) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Core 2 Duo SANTA ROSA T7300 2.0 Ghz - 800 Mhz FSB - 4 Mb Cache L2, 120 Gb, 1024 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hinh thường 14.1"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel, Bluetooth, Nhn dng vân tay, Windows Vista Business, BO HÀNH 3 NĂM TOÀN CU

  Bo hành:           12 Tháng

 • COMPAQ Presario V6000 (ID: COMPAQPresarioV6000) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Core Duo T2450 2.0 Ghz - 533 Mhz FSB - 2 Mb Cache L2, 120 Gb, 1024 Mb, DVD CDRW, Màn hình gương 15.4"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel Graphic 950, Bluetooth, Windows XP Professional

  Bo hành:           12 Tháng

 • COMPAQ Presario C700 (ID: COMPAQPresarioC700) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Dual Core T2310 1.46 Ghz - 533 Mhz FSB - 1 Mb Cache L2, 80 Gb, 1024 Mb, DVDRW DL CDRW, Màn hình gương 15.4"WXGA - Đ phân gii 1280*800, Card màn hình Intel Graphics Accelerator X3100, Windows Vista Home Basic, Nếu pin đôi + 30$

  Bo hành:           12 Tháng

 • Canon Power Shot A460 (ID: PowerShotA460) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Nh gn xinh xn

    Tính năng k thut máy Canon Power Shot A460

    B cm biến hình nh: 5.0 Megapixel

    ng kíng: 38 (w) 152 (T) mm, zoom digital

    Kíng ngm: Zoom quang hc 4x

    B snh: công ngh DIGIC II 

    Màn hình: Tinh th lng TFT 2.0 inch

    Bo hành: 1 năm, tng th nh 1G, bao da

 • Canon IXUS 950 IS (ID: IXUS950IS) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

    Tính năng k thut máy IXUS 950IS

    B cm biến hình nh: 8.0 Megapixel

    ng kíng: 35 (w) 140 (T) mm, zoom digital

    Kíng ngm: Zoom quang hc 4x

    B snh: công ngh DIGIC III 

    Màn hình: Tinh th lng TFT 2.5 inch

    Bo hành: 1 năm, tng th nh 1Gb, bao da

 • Canon IXUS 70 (ID: IXUS70) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

    Tính năng k thut máy IXUS70 

    B cm biến hình nh: 7.1 Megapixel

    ng kíng: 35 (w) 105 (T) mm, zoom digital

    Kíng ngm: Zoom quang hc 3x

    B snh: công ngh DIGIC III 

    Màn hình: Tinh th lng TFT 2,5 inch

    Bo hành: 1 năm, tng th nh 1G, bao da

  Chú ý: Chỉ có 1 cái máy camera (không phải 2 cái dù là trong hình có 2 cái)

 • Canon IXUS 960 IS (ID: IXUS960IS) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Trông tht tinh xo và bóng by vi cht liu Titan

    Tính năng k thut máy IXUS960

    B cm biến hình nh: 12.1 Megapixel

    ng kíng: 35 (w) 133 (T) mm, zoom digital

    Kíng ngm: Zoom quang hc 3.7x

    B snh: công ngh DIGIC III

    Màn hình: Tinh th lng TFT 2,5 inch

    Bo hành: 1 năm, tng th nh 1Gb, bao da

 • Canon IXUS 75 (ID: IXUS75) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

    Tính năng k thut máy IXUS75

    B cm biến hình nh: 7.1 Megapixel

    ng kíng: 35 (w) 105 (T) mm, zoom digital

    Kíng ngm: Zoom quang hc 4x

    B snh: công ngh DIGIC III   

    Màn hình: Tinh th lng TFT 3,0 inch

    Bo hành: 1 năm, tng th nh 256Mb, bao da

 • Canon IXUS 860iS (ID: IXUS860iS) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

    Tính năng k thut máy IXUS860iS

    B cm biến hình nh: 8.0 Megapixel

    ng kíng: 28 (w) 105 (T) mm, zoom digital

    Kíng ngm: Zoom quang hc 3.8x

    B snh: công ngh DIGIC III

    Màn hình: Tinh th lng TFT 3.0 inch

    Bo hành: 1 năm, tng th nh 1Gb, bao da

 • Canon Power Shot A470 (ID: PowerShotA470) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  • Canon Power Shot A470 được trang b cm biến 7.1 Megapixel và ng kính có zoom quang hc 3,4x (38-132mm).

  • Màn hình LCD 2.5”, ngoài 14 chế đ cnh mc đnh, Canon còn cung cp cho chiếc máy này khá nhiu tính năng chnh tay, như chnh tay đ nhy sáng, bù phơi sáng và cân bng trng.

  • Canon PowerShot A470 có 4 màu v khác nhau là xanh, đ, cam và ghi

  Tng th nh 1g + Bao da

 • Canon IXUS 80 IS (ID: IXUS80IS) 

  Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận Money Order/Cashier Check hoặc Cash hoặc Direct Deposit vào bank account cho sản phẩm này.

  Hãy mua Money Order/Cashier Check hoặc Cash pay to: HA PHAN và gửi về địa chỉ:

  HA PHAN

  16478 BEACH BLVD, #342

  WESTMINSTER, CA 92683-7860

  USA

  Canon IXUS 80 IS là chiếc máy nh có ngoi hình quyến rũ, vi 5 màu v thi trang như hng, nâu, đng, đen, bc và mt thân hình mnh mai.

  • Tính năng:Máy được trang b cm biến 8 Megapixel và ng kính có zoom quang 3x (3 -114 mm), được h tr bi công ngh n đnh nh.

  • Ngoài ra, IXUS 80 IS còn được trang b màn hình LCD 2,5 inch, b xnh DIGIC III và công ngh t đng ly nét ti 9 đim trong khung hình.

  • Đc bit: Trang b Pin chng rung

  Tng th nh 1g + Bao da

    Bo hành: 1 năm

 • Xem trang
  Đăng nhập
 • Tên:
 • Mật khẩu:
 • Đăng nhập
 • .: Đăng ký thành viên .: Quên mật khẩu
  Hỗ trợ khách hàng
 • Call us: 713-253-4509
 • salesthanhhaflower.com
  Đăng ký nhận tin

  Đăng ký E-mail để nhận những thông tin về giá cả hay những chương trình khuyến mãi mới từ chúng tôi!

 • Đăng ký
 • Quảng cáo
  Số người truy cập: 36595673 | Đang xem: 183

  Bản Quyền © 2007-2019 thuộc về ThanhHaFlower.com  Close

  Phone:

 • USA: (713) 253-4509
 • CANADA: (403) 280-8082
 • Customer Service Online:

 • Liên hệ qua Yahoo Messenger
 • Trợ giúp
 • Lên đầu trang